Menu Sluiten

Financial Management

Financial Management

Tijd, mensen en middelen zijn schaars. Kortom, u wilt een efficiënte bedrijfsvoering. Added Value Finance helpt u uw plannen te vertalen in acties, voorziet in een compact financieel bewakingsmodel en zorgt ervoor dat u koers houdt. Meten is weten! Aan de rechterzijde ziet u waarbij wij u kunnen ondersteunen.

Opzet en verbetering van de Planning & Control-cyclus

De planning & control cyclus vormt het hart van uw beheersorganisatie. De planning & control cyclus geeft u inzicht waar uw organisatie staat in relatie tot uw doelstellingen. Maar wanneer is een planning & control cyclus goed?

De opzet van de planning & control cyclus bepaalt in grote mate het succes ervan. Wellicht nog belangrijker is de manier waarop binnen een organisatie met de planning & control cyclus wordt omgegaan. Organisatiecultuur en de stijl van leidinggeven bepalen in hoge mate de feitelijke werking van de planning & control. Prestatiemanagement vereist een cultuur waarbij mensen elkaar durven en willen aanspreken.

Onze professionals challengen met de leidinggevenden in uw organisatie welke stuurinformatie essentieel is. Veel controllers zijn ondertussen excel-specialisten geworden en genereren data waarop u niet zit te wachten. Te veel KPI’s leiden u af van de rode draad. Wij helpen u het compacte dashboard en een communicatiestructuur in te richten om de juiste koers te houden.

Opzet-/verbeteren managementinformatie

U moet beschikken over de juiste informatie om beslissingen te kunnen nemen. Verkeerde informatie of informatie die een vertekend beeld geeft kan leiden tot de verkeerde beslissingen. Wij zien in de praktijk vele vormen van managementinformatie. Van 1 A4 tot presentaties van wel 50 pagina’s. Kern van de vraag is welke informatie u nodig heeft om te sturen? U moet ook beseffen dat het generen van informatie tijd en geld kost. Wij helpen u graag dit scherp te krijgen en vervolgens in te richten of te herinrichten. Naast historische informatie is toekomstgerichte informatie als orderboek, kasstromen en verwachte bankratio’s alsmede niet-financiële informatie als klanttevredenheid naar onze mening, minstens zo belangrijk.    

Fast close periode-en jaarafsluiting

Sneller rapporteren, of ook wel ‘Fast Close’, is een laagdrempelige en kostenbesparende manier om efficiënter te werken aan betere managementrapportages. Met Fast Close creëer je een goed georganiseerd verslagleggingsproces, waarin je binnen enkele werkdagen alle kennis rondom de financiële feiten verzamelt en beschikbaar stelt aan belanghebbenden, zodat er tijdig op kan worden bijgestuurd. Je hebt er geen extra software voor nodig, alleen de juiste werkmethode en focus.

“Huis op orde”. Hier begint het mee. Een schone boekhouding. Geen achterstanden in routinematige transacties. Schone tussenrekeningen en “baas over de boekhouding” Het is geen rocketscience. Het recept is: goede mensen, heldere procedures en een pro-actieve houding. Weten wat er speelt!

Cash management en werkkapitaalbeheer

Cash management omvat alle activiteiten die verband houden met de optimalisatie van financiële stromen tussen de onderneming, de bank en derden, alsmede tussen de zelfstandige (groeps)onderdelen van de onderneming. Effectief werkkapitaalmanagement draagt direct bij aan verbetering van de liquiditeitspositie. Wij kunnen u ondersteunen bij het creëren van inzicht in werkkapitaal en andere kasstromen. Wij analyseren verbetermogelijkheden, ondersteunen bij het ontwikkelen van een cash management rapportage en kunnen tooling aanreiken om liquiditeitsposities te voorspellen. Cash is king!

Investeringsanalyses

Elke investering vereist een grondige doorrekening. U kunt uw middelen slechts één keer uitgeven. Een investering ondersteunt de strategie en bedrijfsplannen. Onze professionals helpen u graag bij de analyse en uw besluitvorming. Los van de financiële KPI’s als terugverdientijd (PB), return on investment (ROI) , interne rentabiliteit (IRR) en contante waarde (DCF) besteden wij met u aandacht aan de minder rationele kant van de beslissing maar die zeker zo belangrijk zijn. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld concurrentiële overwegingen en estate planning.

Financieringsaanvragen

Het aantrekken van een financiering voor uw onderneming is tegenwoordig complexer dan enkele jaren geleden. Banken zijn kritischer en behoudender geworden en er zijn alternatieve financieringen (zoals crowd funding en private equity) bij gekomen. Dat maakt het optimaal financieren niet eenvoudig maar het biedt ook nieuwe financieringsmogelijkheden die voorheen niet mogelijk waren.

Added Value weet welke informatie belangrijk is om een financieringsaanvraag succesvol te maken, of het nu gaat om het financieren van een bedrijfsovername, onroerend goed, voorraden, debiteuren, machines of wagenpark. Daarbij nemen wij u veel werk uit handen en zorgen we voor de meest optimale financiering voor uw bedrijf. Wij kijken daarbij niet alleen naar tarieven, condities en zekerheden, maar beoordelen ook of de financiering op langere termijn voordelig is en of deze past bij uw wensen en ambities en die van uw onderneming.

Als ondernemer kunt u profiteren van onze kennis en ervaring op financieringsgebied en zelf vooral blijven doen waar u goed in bent! Neem daarom contact met ons op zodat we kunnen inventariseren hoe wij u kunnen ondersteunen.

Kostprijsanalyses

Het bepalen van de kostprijs van een product of dienst is zo eenvoudig nog niet maar wel belangrijk voor het bepalen of deze de gewenste bruto marge oplevert. Wij helpen u de juiste kostprijs te bepalen waarbij wij rekening houden met directe en indirecte kosten, bezetting en capaciteit. Een grondige analyse van de kostprijzen en marges van uw product-en/of dienstenportfolio is mede bepalend of u de juiste koers houdt.

Opzet en beoordelen Administratieve Organisatie en Interne Controle

De administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) is een belangrijk onderdeel van veel organisaties. Als directeur en/of eigenaar delegeert u taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het belang van een goede administratieve organisatie en adequate interne beheersingsmaatregelen wordt vaak onderschat. Een goed ingerichte AO/IC zorgt ervoor dat uw organisatie in-control is. AO en IC dienen zich aan te passen aan nieuwe werkwijzen en technieken. Met name ontwikkelingen in IT (o.a. digitalisering, scan-en herkentechnieken, automatisch boeken, data-analyse) leiden tot efficiency in dataproductie maar vragen weer een andere vorm van controlemaatregelen. Onze professionals zijn zeer ervaren in beoordeling van de moderne AO/IC passend bij uw organisatie en werken volgens de methode van Lean Management. Lean staat voor het optimaliseren en herinrichten van bedrijfsprocessen, zodanig dat de uitkomst van een proces waardevoller is én efficiënter wordt gerealiseerd.

Externe verslaggevingsvraagstukken

Een jaarrekening moet opgesteld worden onder toepassing van een verslaggevingsstelsel. Afhankelijk van onder andere grootte, internationale/juridische structuur en eigendom kunt u te maken krijgen met één of meerdere verslaggevingsstelsels. Vermogen en winst kunnen verschillen per stelsel. Jaarlijks wijzigen de nodige bepalingen in de stelsels. Uitleg en interpretatie is niet altijd eenvoudig. Ook kan dit tot ongewilde discussies leiden met uw accountant. Onze professionals kunnen u ondersteunen bij de interpretatie, verschillenanalyse, verdediging van posities (zogenaamde accounting papers) en praktische vertaling van de bepalingen in een stelsel naar uw administratie.