Menu Sluiten

Corporate Finance

Corporate Finance

Bij alle Corporate Finance vraagstukken is Added Value Finance uw onafhankelijk adviseur. Of het nu gaat om de unieke kans om een concurrent te kopen of uw bedrijf over te dragen aan de volgende generatie, wij ondersteunen u. Transacties zijn voor u geen daily business, gaan meestal gepaard met veel geld en er komen toch vaak emoties bij kijken. Wij helpen u de juiste beslissingen te nemen. Weten hoe? Klik op onze diensten aan de rechterkant.

Aan-en verkoopbegeleiding

De complexiteit, accuraatheid, snelheid en discretie bij het aan-en verkopen van ondernemingen vergen specialistische kennis van de adviseur. Wij zorgen ervoor dat we u als ondernemer/directeur begeleiden in het gehele traject en dat we samen met u toewerken naar het gewenste resultaat.

Naast de autonome groei van uw onderneming kan een speerpunt van uw strategie groei door middel van acquisitie zijn. De adviseurs van Added Value Finance helpen u bij het uitvoeren van het gehele traject, van het maken van een uitgebreide marktanalyse tot aan de onderhandelingen, verkrijgen van de benodigde financiering en het opstellen van de contracten.

Het verkopen van uw onderneming is vaak naast de rationele beslissing ook een emotioneel proces. Het tijdig voorbereiden op de verkoop van de onderneming speelt daarbij een belangrijke rol waarin de adviseur samen met u de stappen doorloopt om een uitstekende deal tot stand te brengen. Added Value analyseert de kansen, risico’s en de cultuur van uw bedrijf voor een eventuele bedrijfsoverdracht en heeft de expertise om een adequate bedrijfswaardering te maken. Daarnaast selecteren wij de kandidaat-kopers, waarbij we gebruik maken van onze databestanden, uitgebreide netwerk van intermediairs en andere marktpartijen. Voor het juridische en fiscale gedeelte van het proces werken wij nauw samen met gespecialiseerde ervaren adviseurs waarmee de kwaliteit van het gehele proces wordt gewaarborgd.

Waardebepaling

Bij aan- of verkoop van een bedrijf(sonderdeel) is waardebepaling een zeer belangrijk onderdeel.  Een indicatie van de prijs van een bedrijf kan soms via zogenoemde vuistregels (per branche) worden bepaald. De hoogte van die prijs zal altijd beoordeeld moeten worden aan de hand van waarderingsmethodieken. Overigens kan de waardebepaling van een bedrijf ook voor andere doeleinden gelden. Bijvoorbeeld voor geschillen en arbitrage, bij een inbreng van een onderneming, juridische procedures en fiscale aangelegenheden (bijvoorbeeld successie, schenking, taxplanning).

In het algemeen zullen koper en verkoper een waardeanalyse uitvoeren. De uiteindelijke transactieprijs is een afgeleide van de berekende waarde(n) waarbij geldt: Prijs = Waarde + Emotie

Added Value kan als onafhankelijk deskundige optreden voor alle relevante waarderingsvraagstukken en wij kunnen samen met u aftasten wat een faire prijs is.

Due diligence

Voordat een investeerder instapt met een investering voert hij meestal eerst een onderzoek uit. Een onderzoek van een bestaande onderneming wordt ook wel due diligence genoemd. Ook de verkopende partij kan besluiten zlef een onderzoek te laten uitvoeren. Ik dat geval is sprake van een vendor due diligence.

Een due diligence-onderzoek richt zich op het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen van de over te nemen onderneming. Normaliter richt een due diligence-onderzoek zich op financiële, fiscale, juridische en commerciële aspecten. Al naargelang de aard en omvang van de onderneming betreft dit ook milieu, intellectueel eigendom, human resources of IT.

Een due diligence-onderzoek geeft een goed beeld van de onderneming. In het due diligence-rapport worden de sterke en minder sterke kanten van de onderneming beschreven en worden verbeterpunten voor de situatie na overname geformuleerd. De adviseurs van Added Value Finance zijn ook partner in het uitvoeren van de (vendor) due diligence.

Financieringsaanvragen

Het aantrekken van een financiering voor uw onderneming is tegenwoordig complexer dan enkele jaren geleden. Banken zijn kritischer en behoudender geworden en er zijn alternatieve financieringen (zoals crowd funding en private equity) bij gekomen. Dat maakt het optimaal financieren niet eenvoudig maar het biedt ook nieuwe financieringsmogelijkheden die voorheen niet mogelijk waren.

Added Value weet welke informatie belangrijk is om een financieringsaanvraag succesvol te maken, of het nu gaat om het financieren van een bedrijfsovername, onroerend goed, voorraden, debiteuren, machines of wagenpark. Daarbij nemen wij u veel werk uit handen en zorgen we voor de meest optimale financiering voor uw bedrijf. Wij kijken daarbij niet alleen naar tarieven, condities en zekerheden, maar beoordelen ook of de financiering op langere termijn voordelig is en of deze past bij uw wensen en ambities en die van uw onderneming. Als ondernemer kunt u profiteren van onze kennis en ervaring op financieringsgebied en zelf vooral blijven doen waar u goed in bent! Neem daarom contact met ons op zodat we kunnen inventariseren hoe wij u kunnen ondersteunen.

Post transactieondersteuning

1 op de 2 overnames en fusies leveren niet de waarde op die men aanvankelijk verwacht. Er is vaak teveel betaald voor de uiteindelijk gerealiseerde waarde toename.

Na een grondige voorbereiding zien wij vaak dat het strandt in de uitvoering van een integratie. Alle partijen hebben andere wensen en communiceren op hun eigen wijze en tempo. Cultuuraspecten worden helaas te vaak onderschat. De noodzakelijke ervaring en volharding om een integratietraject tot een goed eind te brengen ontbreekt vaak. Ook is het een gebrek aan tijd, focus en aandacht waardoor de integratie mislukt en dus het beoogde groeiscenario of realisatie van synergievoordelen tegenvalt.

Onze professionals staan u bij in dit belangrijke traject en zorgen dat uw acquisitie sneller resultaat oplevert en bijdraagt aan de door u verwachte waarde creatie.