Menu Sluiten

CFO Services

CFO Services

Added Value Finance helpt organisaties hun business te optimaliseren en is uw partner voor alle CFO taken en verantwoordelijkheden. Het gaat hierbij om tijdelijke invulling of uitbreiding van finance posities, organisatieveranderingen, rendementsverbeteringen, communicatie- maar ook beheersingsvraagstukken inclusief (CEO-) fraude awareness en preventie. Aan de rechterzijde ziet u waarbij wij u kunnen ondersteunen.

Interim CFO: management/detachering

Door allerlei oorzaken kunt u op korte termijn worden geconfronteerd met het vertrek van uw belangrijkste financial. Vaak kost het u enige tijd om de juiste persoon aan te trekken die de positie opvult en blijven taken onbemand. Added Value Finance kan u helpen met de tijdelijke invulling van de vacature en/of u helpen om een geschikte kandidaat te vinden voor de vaste invulling van de positie.

“CFO for a day”. Als uw organisatie te klein is om een fulltime financieel zwaargewicht in dienst te nemen kunnen wij maatwerk leveren door inzet van een parttime CFO. Dit kan op structurele basis (bijvoorbeeld vanaf één dag per week) of om tijdelijk een project te begeleiden of uit te voeren.

Via Added Value schakelt u tijdelijk hoogopgeleide en ervaren interim-professionals in. Wij hebben relaties met interim-professionals op verschillende vakgebieden en allemaal met jarenlange ervaring. Zij beschikken over een groot inlevingsvermogen en hebben een korte inwerktijd nodig.

Coaching en leiderschapsontwikkeling

Wij zien veel financials die trouw zijn aan hun werkgever. Het is prettig dat u kunt bouwen op een constant team. Maar ontwikkelen de mensen zich wel voldoende? Worden uw mensen, uw belangrijkste assets op termijn geen liability?

In iedere organisatie hoort werken aan leiderschap er gewoon bij. Goed leiding geven is een vak apart en iedere leidinggevende moet hierin regelmatig in worden bijgeschaafd. Sommigen noemen het management development, anderen noemen het leiderschapsontwikkeling maar altijd gaat het erom via ontwikkeling van het leiderschap een organisatie te versterken.

Vanuit onze expertise helpen wij uw leidinggevenden en uw medewerkers topfit te houden, “ready for the future”.

Werving en selectie

Zoekt u een nieuwe collega voor een vaste positie binnen uw financiële kolom? Wij helpen u graag met de werving en selectie van de beste professionals. Door ons grote netwerk en expertise van de arbeidsmarkt zijn wij in staat om u snel een lijst met potentiële kandidaten voor uw organisatie aan te bieden. U kunt hierbij denken aan de posities Finance Manager, Controller en Financieel directeur/ CFO. Vanuit onze financiële achtergrond zijn wij grondig en streng in de voorselectie zodat u alleen de beste kandidaten voorgesteld krijgt. Professionals die perfect passen bij uw organisatie en ambities!

Herstructurering, reorganisatie, recovery

Uw organisatie of onderdelen hiervan kunnen te maken krijgen met tegenslag. De omzet loopt terug, de kosten lopen te hoog op, uw werknemers presteren niet zoals het zou moeten en de verliezen lopen op. Soms zo erg dat uw financiers aan de bel trekken. Voor de meeste ondernemers is dat schrikken en ongemakkelijk. Maar goed inspelen op de veranderingen die nodig zijn en onderlinge samenwerking om de nieuwe organisatie vorm te geven kan leiden tot nieuw perspectief. Wij helpen u graag weer naar een stabiele en gezonde situatie. Een goede analyse, focus, daadkracht en heldere communicatie zijn van belang. Added Value helpt u ‘het lek te dichten’ en maatregelen te nemen om uw business weer gezond te maken.

Time management en Projectprioritering

Kent u dat? Uw werknemers zijn de hele dag druk met beantwoorden van emails, besprekingen en vergaderingen. Deadlines voor projecten worden telkens doorgeschoven en medewerkers hebben het gevoel continu achter de feiten aan te lopen. Deze sleur kan worden doorbroken. Wij helpen uw medewerkers efficiënt met hun en uw schaarse tijd om te gaan, te plannen, focus te houden en de projecten te prioriteren zodat er eindelijk stappen worden gezet en projecten worden afgerond. Bijkomstig voordeel: uw medewerkers ervaren meer rust en ‘control’ en hebben een kleinere kans om in een burn-out situatie terecht te komen.

Rendementsverbetering

Rendementsverbetering is voor veel bedrijven een moeilijk thema. Ondernemers en managers worstelen dagelijks met het rendement van hun bedrijf. De concurrentie zit niet stil en prijsdruk is aan de orde van de dag. Haalt u het uiterste uit uw onderneming? Of zit er meer in? Het rendement onder aan de streep is het gevolg van de keuzes die door de ondernemer en binnen de onderneming gemaakt worden. Grofweg is rendement het verschil tussen omzet en kosten. De uitdaging is om de omzet op peil te houden of te vergroten, en de kosten te minimaliseren. Op beide fronten zal er dus gehandeld moeten worden. Onze adviseurs kijken met een frisse blik naar uw bedrijfsonderdelen. Vaak is er sprake van een ingesleten patroon welke doorbroken dient te worden. Onze ervaren professionals schromen niet alles ter discussie te stellen, uiteraard met één doel, uw rendement naar een hoger niveau te brengen. Added Value: Optimizing Your Business!

Stakeholdermanagement

Stakeholdermanagement is een gestructureerde methode om belangrijke stakeholders (belanghebbenden) van een organisatie te informeren en te beïnvloeden. Hierbij kunt u denken aan Commissarissen, Aandeelhouders, Afnemers, Leveranciers, Werknemers, Banken en Toezichthouders. Effectief stakeholdermanagement is vaak noodzakelijk om ambities te bereiken, zoals een verandering of de totstandkoming van een project. Als een organisatie de verwachtingen en overeengekomen doelstellingen van stakeholders op een juiste manier behartigt, levert dat positieve relaties op. Veel organisaties besteden, vaak onbewust, relatief weinig aandacht aan hun belangrijkste stakeholders hetgeen de relatie kan verslechteren en vertrouwen kan worden geschaad. Onze professionals helpen u een maatwerk stakeholderanalyse op te stellen en een communicatie/rapportage model in te richten passend bij uw organisatie.

Governance, Risk, & Compliance (GRC)

Governance, Risk & Compliance (GRC) staat voor een op een effectieve en efficiënte manier doelen bereiken in het licht van risico’s en onzekerheden. De aandacht voor GRC is de laatste jaren alleen maar vergroot en vereist continu aanpassing aan de veranderende buitenwereld. Onze professionals kunnen u daarbij helpen. Zo beheerst u risico’s en kunt u kansen benutten die de nieuwe realiteit u biedt.

De experts van Added Value assisteren organisaties bij het invoeren van GRC-vraagstukken. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan het integreren van risicomanagement in de planning- en controlcyclus, maar ook het stimuleren van een cultuur van ethisch bewustzijn. Dat deze werkwijzen praktisch en ondersteunend zijn aan de bedrijfsdoelen en het management heeft prioriteit. Onze specialisten zorgen er voor dat u voldoet aan alle eisen uit wet- en regelgeving en op een plezierige, positieve en succesvolle manier uw business kunt blijven uitoefenen.

Opzet en optimalisering Internal audit

Een goed functionerende Internal Audit functie helpt een organisatie om haar doel te bereiken op een effectieve en efficiënte manier. Door hun bevindingen en aanbevelingen helpen Internal Auditors management om de organisatie beter te beheersen ofwel ‘in control’ te komen en te blijven. Maar wie ondersteunt de internal audit afdeling om zelf effectief en efficiënt te blijven? Heeft de internal auditor zich op de juiste risico’s geconcentreerd? Had de internal auditor de juiste kennis van specifieke producten? Had de internal auditor een grotere rol van betekenis moeten hebben? Hoe kunnen Internal Auditors adequaat leren omgaan met de hedendaagse ontwikkelingen in maatschappij en bedrijfsleven? Hoe leveren Internal Auditors naast de uitvoering van hun werkzaamheden toegevoegde waarde op voor uw organisatie. Onze professionals challengen en trainen uw Internal Auditors om relevant te blijven.

Fraude bewustzijn en –preventie

Durft u uw hand in het vuur te steken dat uw onderneming niet het doelwit is of ondertussen slachtoffer is van fraude? Het frauderisico is in elke onderneming aanwezig. U bent fraude een slag voor als u preventieve maatregelen treft. Voordat u die maatregelen kunt nemen, zult u eerst de kritieke plekken in uw onderneming moeten inventariseren en de potentieel fraudegevoelige gebieden moeten identificeren.

In de meest simpele vorm bestaat het ontstaan van fraude uit drie elementen, namelijk gelegenheid, druk en rationalisatie.

De meest simpele oplossing voor fraudepreventie zou dan ook zijn één van deze drie weg te halen, zodat de driehoek geen vorm meer heeft en fraude stopt te bestaan of niet ontstaat. Onze analyse start vanuit een ander beginpunt, namelijk de mens. Dit is zowel de sterkste als de zwakste schakel in het voorkomen en bestrijden van fraude en dus ook een grote oplossing.

Added Value zorgt er in haar dienstverlening voor dat fraude, diefstal en andere grove schendingen van integriteit kunnen worden voorkomen en op die manier een integere organisatie en bedrijfscultuur te creëren. In de oplossingen van Added Value zorgen wij niet alleen dat uw personeel niet in de verleiding wordt gebracht, maar kijken wij ook naar andere oplossingen zoals in cultuur, procedures, betrokkenheid en andere organisatorische factoren.

Wij werken nauw samen met gerenommeerde forensische bureaus die wij voor elk type specialistisch onderzoek (o.a. bedrijfsrecherche en cybersecurity) in kunnen schakelen.

CEO-fraude risicoscan en preventieplan

Bijna elke organisatie heeft er wel eens mee te maken gehad of is zelfs slachtoffer geweest. En toch komt men er niet openlijk voor uit en dat terwijl de wereldwijde schade in 2018 is geraamd op USD 9 miljard.

Edwin Slutter, als CFO vorig jaar zelf medeslachtoffer van een CEO-fraude, heeft onderzoek gedaan naar CEO-fraudes. Hij stelt in zijn whitepaper dat de bedrijfscultuur de basis vormt van CEO-fraude. Hij baseert zijn conclusie op basis van verbanden tussen CEO-fraudes en cultuurdimensies in organisaties.

Veel organisaties wapenen zich tegen cyber criminaliteit met technische beveiligingsmaatregelen maar vergeten de menskant en interactie binnen organisaties die juist bij CEO-fraude extreem belangrijk zijn vanwege de social engineering power die fraudeurs gebruiken.

Added Value Finance biedt organisaties de helpende hand. Onze aanpak is erop gericht kwetsbaarheden van een organisatie in kaart te brengen en door deze aan te pakken CEO-fraude te helpen voorkomen. Deze veranderingen komen tot stand door aspecten in de bedrijfscultuur te analyseren en te veranderen.

Door kwetsbaarheden te verkleinen wordt een hogere bescherming opgebouwd om uw organisatie weerbaarder te maken tegen deze zogenaamde ‘whaling’ aanvallen. Preventie is de enige remedie.

Wij komen graag met u in contact om onze aanpak te bespreken. Ook treden wij op als uw partner op seminars, trainingen of bedrijfspresentaties.

Whitepaper CEO-fraude: Bedrijfscultuur vormt grootste gevaar

In control over accountantscontrole

U denkt duidelijke afspraken gemaakt te hebben met uw accountant over oplevering, tijdschema en prijs maar de praktijk is vaak weerbarstiger. Vaak is sprake van onbegrip en zijn er aan het eind veel teleurstellingen. Onze professionals met ruime ervaring in accountancy en bedrijfsleven kunnen voor uw optreden als linking pin. Zij begrijpen uw taal en de taal van uw accountant. Wij assisteren u bij de accountantsselectie en helpen u duidelijke afspraken te maken inzake oplevering van specificaties, fees, voortgangs-en eindbespreking en rapportages. Wij vertalen de aanbevelingen van uw accountant in pragmatische handvatten en zorgen voor een grondige evaluatie van het proces met het doel dat gecontroleerde en accountant elkaar waarderen en er naast de wettelijke plicht ook toegevoegde waarde bestaat!